Logo Universiteit Utrecht

40 jaar jeugdzorg ASW

Overzicht verhalen en foto’s

Afstuderen Nienke

Andries Schilperoord en ik studeerden in 2000 samen bij Carol af op het vertoog van de raad voor de kinderbescherming voor het uitspreken van de maatregel OTS+uithuisplaatsing. Wij publiceerden hier ook over: Nijnatten, C. van, Boesveldt, N. Schilperoord, A., en Mass, M. (2001). The construction of Parental Authority and Co-operation in Reports to the Dutch Court. International Journal of the Sociology of Law, vol. 29, pp. 237-252.

Nienke Boesveldt

bul-uitreiking Paula 1991

Als student vanuit Limburg leefde ik eigenlijk in twee werelden. Mijn gezin in Lim burg en de studie ontwikkelingspsychologie in Utrecht. Een dag heb ik deze werelden verbonden en dat was op de dag dat ik afstudeerde in aanwezigheid van mijn gezin en de leden van projectgroep.
De uitreiking vond plaats op de kamer van Carol, 2020, Trans I.
Hierna borrelden we in een cafe'tje waarvan mij de naam ontschoten is maar dat lag aan het weggetje naast het Centrumgebouw, voor de studentenhuisvesting die later gebouwd is.
's Avonds aten we bij een Italiaan in de binnenstad en de projectgroep had een lied gemaakt. Onze jongte van dat moment, Kevin, zong weken later nog: Maar vanavond is er pizza omdat Paula afdedeert.
Een heerlijke herinnering.

Paula Bertrand

De koningin

De ontwikkeling van het Psycho-Juridisch complex in de Efteling. Het was een eer om erbij te zijn.
Het viel voor Carol niet mee om de Werkgroep 'in de uitvoering' te krijgen. Soms was een bezoek aan de Efteling nodig om de verdwaalde moeder Justitia weer op het rechte pad te krijgen.
Het voogdij complex zit tot de dag van vandaag in ons bloed. We dromen nog steeds over Donzelot en Foucault. Namens de 'Moeder van de drank', het ga je goed.

Marieke Van de Veerdonk

Zingen bij ASW

Enkele collega’s van ASW konden goed zingen. De ene zong in een koor, de ander had zangles. Tijdens lunchpauzes gingen ze af en toe samen zingen. Ik haakte aan. We oefenden in het trappenhuis van 'Trans II'. Helaas daar geen foto's van...

We zongen twee-, drie, of vierstemmig. Liederen uit de middeleeuwen en baroktijd, vaak liefdes- of drinkliederen. Een fijne afwisseling van het werk.

Uit het plezier ontstond een nieuwe traditie: op de muziek van ingestudeerde liederen bedachten we zelf nieuwe teksten. En die zongen we dan tijdens afstuderen, promotiefeesten of oraties. Deze foto is van mijn promotie (1995) en Carol zong driftig mee :-)

Vlnr: Robert Maier, Dirk Jacobs, Sylvia Nossent, Jaap Bos, Jeanine Suurmond, onbekend erachter, Mirjam van Leer, Mariëtte de Haan, Carol, Ed Elbers, Aafke Komter

Mariëtte Hoogsteder

afstuderen Nienke Kuyvenhoven 1996

Carol had zijn kamer in Trans II, een wat smoezelig bruin en wat somber gebouw zonder franje, waarin de Sociale Wetenschappen huisden. Ook bij het afstuderen geen franje. Niks Academiegebouw, gewoon in een leslokaal van de Trans, met vlekken in de vloerbedekking en de gordijnen uit de rails ;-)
Wél mét stropdas van Carol!

Nienke Kuyvenhoven

Foto

Bianca Uijl

Foto

Bianca Uijl