40 jaar jeugdzorg ASW

Programma

Inhoud alumnibijeenkomst
Carol wil jullie graag uitnodigen met elkaar in debat te gaan en oude herinneringen op te halen. Deelnemers aan de bijeenkomst zullen zich in twee werkgroepen buigen over ontwikkelingen in de jeugdzorg. Alhoewel de deelnemers bij Carol afstudeerden op een onderwepr dat aan de jeugdzorg was gerelateerd, zullen niet alle deelnemers nog werkzaam zijn op datzelfde terrein. Dat zal eerder een verrijking dan een verarming van de discussie opleveren. Deelnemers zullen een inhoudelijke afbakening van het debat toegestuurd krijgen.

Naast dit inhoudelijke gedeelte zal er op deze middag veel ruimte zijn om elkaar (weer) te ontmoeten en met elkaar herinneringen op te halen.

Programma 21 april 2017

13.30 – 14.00 Inloop in ontvangsthal van Bestuursgebouw (voor Van Lier en Egginkzaal)
14.00 – 14.15 Welkom
14.15 – 14.30 Individualisering en juridisering in de jeugdzorg door Sigrid van de Poel, voorzitter Raad van Bestuur van Jeugdbescherming Regio Amsterdam
14.30 – 14.55 Eerste werkgroep: de kansen en gevaren van individualisering in de jeugdzorg I
14.55 – 15.10 Digitalisering en individualisering in de jeugdzorg door Jaap Bos, universitair docent ASW
15.10 – 15.35 Tweede werkgroep: de kansen en gevaren van individualisering in de jeugdzorg II
15.35 – 16.00 Pauze
16.00 – 16.20 Afsluiting door Carol van Nijnatten “Om autonoom te worden moet je leren samenleven”
16.20 – 19.00 Borrel